Lịch thi đấu Poker của Win CLub – cập nhật 12/2017

Lịch thi đấu Poker của Win CLub

Địa chỉ: 67 Phó Đức Chính – Ba Đình – Hà Nội

Facebook

 

DayGiờTourBuyinType
2~510:30GTD 18M360K15'
12:00GTD 60M2400K25'
13:00GTD12M480K15'
15:30GTD30M1200K20'
17:00Boundty360K15'
19:00GTD15M600K15'
6~711:00GTD100M
Day 1A&C
720K20'
12:30GTD60M2400K25'
15:30Bounty360K15'
17:00GTD100M
Day 1B&D
720K20'
19:00GTD15M600K15'
CN11:00GTD20M480K20'
12:00GTD100M final25'
12:30GTD60M2400K25'
14:00GTD12M480K15'
15:30GTD30M1200K20'
17:00Bounty360K15'
18:00GTD 18M600K15'

Đánh giá lịch thi đấu Poker của WIN CLUB
 • 8/10
  Nhiều Tour có value tốt - 8/10
 • 7.5/10
  Chất lượng người chơi - 7.5/10
7.8/10
Sending
User Rating 0 (0 votes)
Comments Rating 0 (0 reviews)

878 bình luận

 1. EllInox 01/06/2019
 2. EllInox 09/06/2019
 3. EllInox 17/06/2019
 4. EllInox 27/06/2019
 5. EllInox 09/07/2019
 6. EllInox 17/07/2019
 7. EllInox 28/07/2019
 8. AaronJar 07/09/2019
 9. AaronJar 07/09/2019
 10. AaronJar 07/09/2019
 11. AaronJar 08/09/2019
 12. AaronJar 08/09/2019
 13. Michaellof 08/09/2019
 14. Bennyunfiz 08/09/2019
 15. Michaellof 09/09/2019
 16. AaronJar 09/09/2019
 17. AaronJar 09/09/2019
 18. AaronJar 10/09/2019
 19. Michaellof 10/09/2019
 20. Bennyunfiz 10/09/2019
 21. CharlesLeste 10/09/2019
 22. AaronJar 10/09/2019
 23. Michaellof 10/09/2019
 24. AaronJar 10/09/2019
 25. Bennyunfiz 11/09/2019
 26. Michaellof 11/09/2019
 27. AaronJar 11/09/2019
 28. AaronJar 11/09/2019
 29. Michaellof 11/09/2019
 30. AaronJar 11/09/2019
 31. AaronJar 11/09/2019
 32. AaronJar 12/09/2019
 33. AaronJar 12/09/2019
 34. KennethUnlot 12/09/2019
 35. Michaellof 13/09/2019
 36. Michaellof 13/09/2019
 37. CharlesLeste 13/09/2019
 38. AaronJar 13/09/2019
 39. AaronJar 13/09/2019
 40. Bennyunfiz 13/09/2019
 41. AaronJar 14/09/2019
 42. Michaellof 14/09/2019
 43. AaronJar 14/09/2019
 44. AaronJar 14/09/2019
 45. Michaellof 14/09/2019
 46. CharlesLeste 14/09/2019
 47. AaronJar 14/09/2019
 48. CharlesLeste 14/09/2019
 49. AaronJar 15/09/2019
 50. Bennyunfiz 15/09/2019
 51. AaronJar 15/09/2019
 52. AaronJar 15/09/2019
 53. Michaellof 16/09/2019
 54. AaronJar 16/09/2019
 55. Michaellof 16/09/2019
 56. Bennyunfiz 16/09/2019
 57. AaronJar 16/09/2019
 58. CharlesLeste 16/09/2019
 59. Bennyunfiz 16/09/2019
 60. AaronJar 16/09/2019
 61. AaronJar 16/09/2019
 62. KennethUnlot 17/09/2019
 63. Bennyunfiz 17/09/2019
 64. AaronJar 17/09/2019
 65. AaronJar 17/09/2019
 66. Bennyunfiz 17/09/2019
 67. AaronJar 18/09/2019
 68. Michaellof 18/09/2019
 69. AaronJar 18/09/2019
 70. AaronJar 18/09/2019
 71. Bennyunfiz 18/09/2019
 72. CharlesLeste 19/09/2019
 73. AaronJar 19/09/2019
 74. AaronJar 19/09/2019
 75. Michaellof 19/09/2019
 76. CharlesLeste 19/09/2019
 77. AaronJar 19/09/2019
 78. AaronJar 21/09/2019
 79. AaronJar 24/09/2019
 80. Marc Mollett 29/09/2019
 81. Michaellof 30/09/2019
 82. CharlesLeste 11/10/2019
 83. AaronJar 11/10/2019
 84. CharlesLeste 11/10/2019
 85. AaronJar 11/10/2019
 86. Douglastrift 11/10/2019
 87. Douglastrift 13/10/2019
 88. CharlesLeste 13/10/2019
 89. CharlesLeste 13/10/2019
 90. Douglastrift 13/10/2019
 91. CharlesLeste 14/10/2019
 92. CharlesLeste 14/10/2019
 93. CharlesLeste 14/10/2019
 94. CharlesLeste 15/10/2019
 95. Douglastrift 15/10/2019
 96. UgoLeste 15/10/2019
 97. BooLeste 24/10/2019
 98. KimLeste 25/10/